This page in English

Blackboard för studenter

Blackboard är universitetets digitala lärmiljö. Här ligger alla kurserna och mycket av kommunikationen mellan lärare och student sker här.