This page in English

Forskning

Örebro universitet bedriver forskning inom inte mindre än 36 olika ämnen, fördelade över vetenskapsområdena humaniora och socialvetenskap, medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknik. Här kan du enkelt söka bland våra forskningsmiljöer, grupper, projekt och ämnen. Dessutom kan du lära dig mer om forskningen vid Örebro universitet genom att läsa våra reportage och artiklar eller se våra filmer.

Mikroskopbild av Corona-virus.

Coronaforskning i fokus

Just nu pågår flera forskningsprojekt kopplade till det nya coronaviruset

Ett bi vid en blomma och människor i bakgrunden.

Plattform för en hållbar framtid

Örebro universitet samlar hållbarhetsexpertis inom utbildning, forskning och samverkan med visionen: Mångvetenskap för en hållbar framtid.

Örebro universitet, Novahuset

Kvitto på stark forskning

– År efter år får vi en bekräftelse från Times Higher Education att vår forskning har ett starkt internationellt genomslag, säger rektor Johan Schnürer.

Sjukhuspersonal drar en sjukhussäng.

Dödlighet vid sepsis

Forskare har identifierat sex variabler som kan förutsäga vilka sepsispatienter som löper en risk att dö antingen efter en vecka eller en månad efter diagnosen.

En hand som fyller på vatten i ett glas.

AI upptäcker förorenat vatten

Örebroforskare har lyckats använda AI för att hitta biomarkörer som visar om vattnet är förorenat och om det är drickbart eller inte.