Lärarutbildning vid Örebro universitet

Välkommen till lärarutbildningen

Örebro universitet utbildar dig som vill bli förskollärare, grundlärare eller ämneslärare. Är du redan lärare så erbjuder vi till exempel utbildning till specialpedagog och kurser inom Lärarlyftet. För dig som vill komplettera en utländsk examen och arbeta som förskollärare eller lärare i Sverige erbjuder vi Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Barn som tittar med kikare ut mot en horisont

Framtidens lärarutbildning

VFU-student sitter och tittar på en dator tillsammans med eleverna

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

RUC - Regionalt utvecklingscentrum