This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskaper

X-husets fasad Campus USÖ

Campus USÖ

Institutionen för medicinska vetenskaper bedriver forskning och undervisning inom ett stort antal områden.

Den medicinska forskningen är huvudsakligen patientnära och innefattar studier av vanliga sjukdomstillstånd, med fokus på allt från genetiska och molekylära aspekter till patofysiologi, symptom och behandling. Här finns flera starka forskningsmiljöer.

Hos oss bedrivs Sveriges nyaste läkarprogram sedan 2011. På avancerad nivå ger vi internationellt mastersprogram i biomedicin, i nära samarbete med våra aktiva forskargrupper. Vi utbildar blivande forskare i vår stimulerande miljö.

Utbildning

Läkare undersöker patient

Läkarprogrammet 360 hp

Läkarprogrammet ger en bred medicinsk kunskapsbas vilande på en stark vetenskaplig grund. Utbildningen bygger på PBL, Problembaserat lärande. Internationellt utbyte via vårt samarbete med läkarprogrammet i Glasgow.

Takdekoration inne i X-huset

Mastersprogram i biomedicin

Om du är intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper inom det biomedicinska/medicinska området är våra internationella mastersprogram något för dig. Undervisningen har nära kopplingar till våra starka forskningsmiljöer.

Spiraltrappa inne i X-husets bibliotek

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbilda dig inom allt från orsaker till ohälsa och sjukdom till individens möjligheter att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa.
Utbildningen sker i forskningsmiljöer i nära samarbete med andra internationella forskare.

Kalender

Inga kalenderhändelser