This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Välkommen till institutionen för naturvetenskap och teknik!

Vid vår institution pågår utbildning och forskning inom ämnen kopplade till naturvetenskap och teknik. Vi erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå för dig som vill bli ingenjör eller naturvetare samt undervisar inom universitets lärarprogram. Vi ger även utbildning på forskarnivå och kurser inom artificiell intelligens (AI) för yrkesverksamma. Institutionen kännetecknas av en internationell miljö där en stor del av vår spännande forskning kretsar kring tre starka forskningsmiljöer.

Ingenjörsstudenter och handledare i samarbete

Läs till ingenjör!

Om våra ingenjörsutbildningar

Studenter vid ett mikroskop

Läs till naturvetare!

Om biologi, kemi, matematik och miljövetenskap

Spikade avhandlingar

Utbildning på forskarnivå

Om vår utbildning på forskarnivå

En hand som håller i en dator

Forskning

Om vår forskning

Person som håller upp ett par glasögon

Om oss & Kontakt

Läs mer om oss

Studenter samtalar runt ett bord

Studentinformation

För våra studenter