This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Välkommen till institutionen för naturvetenskap och teknik!

Vi erbjuder tretton program inom naturvetenskap och teknik och utbildar civilingenjörer, högskoleingenjörer, naturvetare och lärare. Vår forskning är organiserad inom tre starka forskningsmiljöer som har kopplingar till utbildningarna: AASS (Tillämpade autonoma sensorsystem), MTM (Människa Teknik Miljö) och Centrum för Livsvetenskap (Life Science).

Ingenjörsstudenter och handledare i samarbete

Läs till ingenjör!

Om våra ingenjörsutbildningar

Studenter i ett laboratorie

Läs till naturvetare!

Om biologi, kemi, matematik och miljövetenskap