This page in English

Studenttjänster

Studenttjänster är Örebro universitets studentportal.

Det här gör du i Studenttjänster

Ladok student

Här anmäler du dig till tentamen (som är obligatorisk), ser dina resultat, registrerar dig på kurs och byter din e-postadress samt ansöker om examen

Bb Learn

Här når du dina kurser i Bb Learn (Blackboard) som är universitetets lärplattform. Här hittar du kursmaterial, gruppindelningar med mera.

Tentamen

Här visas dina skannade salstentamen. Du kan själv söka ut tentamenssvar från inskannade salstentamen och du kan även hitta exempeltentor dvs frågor till gamla tentor.

Kursschema

Du kan se ditt aktuella kursschema. I kursschemat ser du plats och tid då din salstentamen ges.

Kursplaner

Här finns kursplaner för alla kurser du läser och har läst. I kursplanen finns mål för kursen och litteraturlista.

Universitetskortet

Med universitetskortet kan du låna böcker på universitetsbiblioteket, få tillgång till datorsalar och kortet gäller som passerkort. Du aktiverar kortet i Studenttjänster.

IT-tjänster

Här hittar du snabbvägar till gratis programvaror, trådlöst nätverk och kopiering.

Studentinformation och meddelanden

Håll dig uppdaterad genom att läsa information som rör dig som student!

Manual och instruktionsfilmer om Ladok student

Vem kan logga in?

Du kan logga in i Studenttjänster om:

  • Du har ett ORU-konto, eller
  • Du är anställd vid Örebro universitet och har ett ORU-konto

För att kunna aktivera ett ORU-konto måste du vara registrerad på kurs vid Örebro universitet.

 Aktivera ditt ORU-konto

Behandling av personuppgifter

För att du som student vid Örebro universitet ska kunna genomföra dina studier måste du ha tillgång till vissa system (ORU-konto, lärplattform, Studenttjänster, utskrifter, datorer). Universitetet behandlar dina personuppgifter inom ramen för allmänt intresse och du kommer därmed att finnas med i ovanstående systems register.

Dina personuppgifter kommer att lagras under hela din studietid vid Örebro universitet och ytterligare två år till efter sista registrering på kurs. Detta sker för att du säkert ska kunna återuppta dina studier igen. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om Örebro universitets webbplatser

Studenttjänster är en av universitetets officiella webbplatser. På sidan "Om webbplatsen" hittar du länkar till information om hur vi använder cookies och javascript, hur vi hanterar personuppgifter och hur vi lever upp till kraven på webbtillgänglighet. På sidan finner du länk till universitetets tillgänglighetsredogörelse som även omfattar Studenttjänster. På sidan finns också länk till tillgänglighetsredogörelsen för webbplatsen Ladok student. 
Till sidan Om webbplatsen