This page in English

Vår profil

Örebro universitet är ett framstående bredduniversitet med starka professionsutbildningar och forskning som spänner över inte mindre än 36 ämnen inom alla vetenskapliga fält. Den kunskap som finns vid Örebro universitet ska spridas och göra nytta i samhället. På samma sätt ska idéer och behov från omvärlden påverka universitetets verksamhet och utveckling.

Vi har samlat spetskompetens inom tre områden: AI och robotik, Mat och hälsa och Föroreningar och samhälle. I profilområdena möts expertis över ämnesgränser med målet att vidga perspektiven inom utbildning, forskning och samverkan för att bidra till en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Allt vilar på en mångvetenskaplig plattform med målet att verka för en hållbar framtid.

Vår profil beskriver viktiga delar av vilka vi är. Men långt ifrån allt vi är.

En skål med frukt och grönt omgiven av stetoskop, träningsskor och tarmar.

Mat och hälsa

Hållbart producerad mat som är bra för hälsan blir konsumenternas förstahandsval. Det är visionen för profilområdet Mat och hälsa.

En man sitter bakom en datorskärm och förgrunden står en robot.

AI och robotik

Vår forskning om AI och annan teknikutveckling ska kunna komma till nytta snabbt. Därför samverkar vi med andra – som näringslivet.

AI-bild med himmel och bubblor.

Föroreningar och samhälle

Föroreningar och samhälle bygger på det faktum att det idag finns över 350 000 konstgjorda kemikalier i omlopp - och de blir allt fler.

Ett bi vid en blomma och människor i bakgrunden.

Plattform för en hållbar framtid

Örebro universitet samlar hållbarhetsexpertis inom utbildning, forskning och samverkan med visionen: Mångvetenskap för en hållbar framtid.

Strategiska forskningsprofiler

KK-Stiftelsens forskningsprofiler är utformade för att ge lärosäten möjlighet att utveckla strategiskt viktiga forskningsområden och skapa internationellt ledande forskningscenter - i samarbete med näringslivet. 

Bild på en kvinna i labbet.

X-HiDE forskningscentrum

Forskarna sätter inflammationen i centrum och studerar dess minsta beståndsdelar med målet att hitta nya behandlingar för våra folksjukdomar.

Kvinna i labbet.

Forskning för en giftfri miljö

Målet för forskarna inom EnForce är att bidra till en giftfri miljö. Satsningen är en del av forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö.

En man pekar på teknik.

Semantic Robots

Semantic Robots helhetssyn på robotforskning gör projektet unikt ur ett globalt perspektiv. Text finns endast på engelska.