This page in English

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

En man och kvinna vid en dataskärm.

Vid Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, drygt 110 doktorander och cirka 2 700 helårsstudenter.

Amy Loutfi.

AI sprids till andra utbildningar

Professor Amy Loutfi blir vicerektor med uppgift att sprida kunskaper från området artificiell intelligens, AI till andra utbildningar och omvärlden.

Antonios Tsertsidis vid en dator.

Äldre ändrar inställning till teknik efter användning

Antonios Tsertsidis har undersökt faktorer som påverkar inställningen till teknik hos äldre människor.

Kontakt

Karin Nordström

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Karin Nordström

E-post:

Telefon: 019 303772

Rum: E3251

Karin Nordström