This page in English

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

En man och kvinna vid en dataskärm.

Vid Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ca 45 professorer, ca 90 doktorander och cirka 2 800 helårsstudenter.

En student samlar in ett prov i vacker solnedgång i arktiskt landskap med mycket snö.

Ny masterutbildning i kemi

Nu lanserar Örebro universitet tillsammans med universitet i Norge och Danmark ett nytt masterprogram i kemi med inriktning mot arktisk miljöforensik.

Danny Thonig.

Forskning om magnetism lyfts fram av högt rankad tidskrift

Forskare vid Örebro universitet har bidragit till utvecklingen av teorin bakom så kallad spin-mixning.

Kontakt

Ingela Österberg

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Ingela Österberg

E-post:

Telefon: 019 301204

Rum: E3257

Ingela Österberg