This page in English

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

En man och kvinna vid en dataskärm.

Vid Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ca 45 professorer, ca 90 doktorander och cirka 2 800 helårsstudenter.

En lärare och en elev bakom en glasvägg med formler.

Ny utbildning ska locka högskoleutbildade till läraryrket

Örebro universitet startar en utbildning för dig som vill kunna ta ut en ämneslärarexamen.

Rasmus Nykvist

Hur Stockholm visade vägen till dagens digitala fondbörser

Rasmus Nykvist kartlägger i sin avhandling samspelet mellan teknik och reglering.

Kalender

Just nu finns det inga aktuella händelser.

Kontakt

Ingela Österberg

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Ingela Österberg

E-post:

Telefon: 019 301204

Rum: E3257

Ingela Österberg