This page in English

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

En man och kvinna vid en dataskärm.

Vid Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar cirka 45 professorer, cirka 90 doktorander och cirka 2 800 helårsstudenter.

Steffen Keiter, Jana Geuer och Manon Fallet sitter runt ett bord och pratar.

Klimatförändringar och föroreningar

Tre nya forskningsprojekt om hur klimatförändringar påverkar föroreningar i mark och vatten.

Ett collage med en maträtt och två kvinnor som talar på konferensen.

”Mat och hälsa skapar attraktivitet för vår region”

Mat, hälsa och hållbarhet stod på programmet när Örebro universitet bjöd in till höstmingel och kickoff.

Kontakt

Mia Fogel

Befattning: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Mia Fogel

E-post:

Telefon: 019 301232

Rum: E3214

Mia Fogel