This page in English

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

En man och kvinna vid en dataskärm.

Vid Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar cirka 45 professorer, cirka 90 doktorander och cirka 2 800 helårsstudenter.

Två studenter tittar på en planta vid en åker.

Unik utbildning ska bidra till en hållbar framtid

Nu startar Örebro universitet en ny utbildning i miljövetenskap med inriktning mot hållbara livsmedelssystem.

En grupp forskare får en visning av robotlabbet.

Ökat samarbete om AI-frågor mellan Sverige och Italien

Forskare inom AI samlades på Örebro universitet för att hitta gemensamma forskningsfrågor och samarbeten.

Kontakt

Mia Fogel

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Mia Fogel

E-post:

Telefon: 019 301232

Rum: E3214

Mia Fogel