This page in English

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

En man och kvinna vid en dataskärm.

Vid Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar cirka 45 professorer, cirka 90 doktorander och cirka 2 800 helårsstudenter.

Tre vattenkranar där det rinner vatten.

Forskarskola om att lösa problem med vatten för ett hållbart samhälle

Forskarskolan finansieras med nära 37 miljoner kronor av Formas.

Två studenter tittar på en planta vid en åker.

Unik utbildning ska bidra till en hållbar framtid

Nu startar Örebro universitet en ny utbildning i miljövetenskap med inriktning mot hållbara livsmedelssystem.

Kontakt

Mia Fogel

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Mia Fogel

E-post:

Telefon: 019 301232

Rum: E3214

Mia Fogel