This page in English

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

En man och kvinna vid en dataskärm.

Vid Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, drygt 110 doktorander och cirka 2 700 helårsstudenter.

En lärare och en elev bakom en glasvägg med formler.

Ny utbildning ska locka högskoleutbildade till läraryrket

Örebro universitet startar en utbildning för dig som vill kunna ta ut en ämneslärarexamen.

Rasmus Nykvist

Hur Stockholm visade vägen till dagens digitala fondbörser

Rasmus Nykvist kartlägger i sin avhandling samspelet mellan teknik och reglering.

Kontakt

Ingela Österberg

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Ingela Österberg

E-post:

Telefon: 019 301204

Rum: E3257

Ingela Österberg