This page in English

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

En man och kvinna vid en dataskärm.

Vid Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ca 45 professorer, ca 90 doktorander och cirka 2 800 helårsstudenter.

Magnus Engwall, Maria Larsson och Ulrika Eriksson har analyserat gummigranulat.

Giftiga ämnen i gummigranulat

Många okända ämnen i gummigranulat från bildäck är farliga för människor och djur visar en studie från Örebro universitet.

En lärosal med ett rutnät framför.

Örebro universitet del av nationell på AI-utbildning

WASP-ED är ett nytt nationellt utvecklingsprogram för utbildning inom artificiell intelligens (AI).

Kontakt

Mia Fogel

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Mia Fogel

E-post:

Telefon: 019 301232

Rum: E3214

Mia Fogel