This page in English

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

En man och kvinna vid en dataskärm.

Vid Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, drygt 110 doktorander och cirka 2 700 helårsstudenter.

Martin Magnusson och Achim Lilienthal framför robotar.

Robotar samarbetar med människor

Forskningsprojektet Darko får 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor.

Annika Agélii Genlott

Bättre elevresultat med digital teknik

Annika Agélii Genlott avhandling i informatik visar hur digital teknik kan den leda till bättre elevresultat.

Kontakt

Ingela Österberg

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Ingela Österberg

E-post:

Telefon: 019 301204

Rum: E3257

Ingela Österberg