This page in English

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Personer som fikar bakom ett glasfönster.

Vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, drygt 100 doktorander och cirka 4 700 helårsstudenter.

Jenny Bonnevier och Ann Öhman Sandberg framför andra människor i en aula.

Förmågor för framtidens lärare

Två delprojekt inom den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning är på gång att bli en del av dagens lärarutbildning.

Owasim Akram framför en skylt med texten Oxford institute.

Familjerelationer av stor betydelse vid hjälpinsatser för fattiga äldre

Owasim Akram forskar om äldre extremt fattiga människor i Bangladesh.

Kontakt

Karin Gustafsson

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Karin Gustafsson

E-post:

Telefon: 019 303055

Rum: E3253

Karin Gustafsson