This page in English

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Personer som fikar bakom ett glasfönster.

Vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, drygt 100 doktorander och cirka 4 700 helårsstudenter.

Johannes Westberg.

Örebro universitet leder ny historisk forskning

Fyra universitet samarbetar i en forskarskola under ledning av Johannes Westberg.

Jenny Bonnevier och Ann Öhman Sandberg framför andra människor i en aula.

Förmågor för framtidens lärare

Två delprojekt inom den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning är på gång att bli en del av dagens lärarutbildning.

Kontakt

Karin Gustafsson

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Karin Gustafsson

E-post:

Telefon: 019 303055

Rum: E3253

Karin Gustafsson