This page in English

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Personer som fikar bakom ett glasfönster.

Vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, ca 90 doktorander och cirka 4 700 helårsstudenter.

Hany Hachem

Undervisningsmetod får äldre att ifrågasätta

Hany Hachem, doktorand vid Örebro universitet har gjort en studie av undervisning bland äldre.

Personer som spelar på saxofoner.

Musik ökar psykiskt välbefinnande hos äldre män

Doktoranden Katarina Lindblad har undersökt hur musik i vardagen påverkar äldre mäns välbefinnande.

Kontakt

Karin Nordström

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Karin Nordström

E-post:

Telefon: 019 303772

Rum: E3251

Karin Nordström