This page in English

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Personer som fikar bakom ett glasfönster.

Vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, ca 90 doktorander och cirka 4 700 helårsstudenter.

Susanne Strand.

Nya dekanen forskar om stalkning

Susanne Strand är ny dekan för HS-fakulteten och ansvarar för hundratals anställda och tusentals studenter.

En äldre man sitter på en bänk med en mobiltelefon.

Digitaliseringen lämnar äldre utanför

Den tekniska utvecklingen ökar risken för digitalt utanförskap hos äldre. Det visar Sofia Alexopoulou i sin avhandling.

Kontakt

Karin Nordström

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Karin Nordström

E-post:

Telefon: 019 303772

Rum: E3251

Karin Nordström