This page in English

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Personer som fikar bakom ett glasfönster.

Vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, ca 90 doktorander och cirka 4 700 helårsstudenter.

Sofia Strid.

Politiken mot covid 19-pandemin drabbar kvinnorna

Genusvetaren Sofia Strid har studerat hur Europas insatser för att hantera covid 19-pandemin har drabbat jämställdheten.

Hany Hachem

Undervisningsmetod får äldre att ifrågasätta

Hany Hachem, doktorand vid Örebro universitet har gjort en studie av undervisning bland äldre.