This page in English

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Personer som fikar bakom ett glasfönster.

Vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, ca 90 doktorander och cirka 4 700 helårsstudenter.

Sofia Strid

Projekt ska minska ojämlikhet i coronapandemins spår

Örebro universitet ingår i nytt projekt som får 50 miljoner kronor av EU.

Universitetsmiljö

Läs om bildning och hållbar utveckling från ett HS-perspektiv

Rapport: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling

Kontakt

Karin Nordström

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Karin Nordström

E-post:

Telefon: 019 303772

Rum: E3251

Karin Nordström