This page in English

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Personer som fikar bakom ett glasfönster.

Vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, ca 90 doktorander och cirka 4 700 helårsstudenter.

Susanne Strand.

Nya dekanen forskar om stalkning

Susanne Strand är ny dekan för HS-fakulteten och ansvarar för hundratals anställda och tusentals studenter.

Anders Björkvall framför en vägg.

Forskarskola analyserar komplex kommunikation

Anders Björkvall leder den nya forskarskolan som fått nära 20 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

Kontakt

Karin Nordström

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Karin Nordström

E-post:

Telefon: 019 303772

Rum: E3251

Karin Nordström