This page in English

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Personer som fikar bakom ett glasfönster.

Vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kombineras ämnesmässig bredd med spets i både utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs inom tre institutioner och samlar ett 40-tal professorer, drygt 100 doktorander och cirka 4 700 helårsstudenter.

Ett jordklot med munskydd

Klimatforskare kan lära från coronakrisen

Coronakrisen har många likheter med klimatfrågan enligt miljösociologer på Örebro universitet.

Universitetsmiljö

Läs om bildning och hållbar utveckling från ett HS-perspektiv

Rapport: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling