This page in English

Utbildning

En student som sitter på en stol.

Jag vill studera

Här kan du se våra program och kurser.

Två studenter.

Jag är student

Här finns information som gäller dig som är student.

En student i labbrock.

Uppdragsutbildning - livslångt lärande

Vi erbjuder kompetensutveckling som passar dig.

En forskare tittar i ett microskop.

Forskarutbildning

Vid Örebro universitet ges utbildning på forskarnivå i 24 ämnen.

Kurs- och utbildningsplaner