Disputation: Andreea Badache, handikappvetenskap

05 september 2024 13:00 Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet Öppet för alla

Andreea Badache disputerar i handikappvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: ”Beyond the years: Exploring the role of sensory functions and cognitive abilities in shaping the patterns of old age disabilities and successful aging in an aging population in Sweden and Denmark”.

Opponent: Boo Johansson, professor, Göteborgs universitet.

Språk: Denna disputation hålls på engelska.

Digitalt deltagande: Länk för att kunna följa disputationen digitalt kommer publiceras här.