Disputation: Bayar Baban, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

15 mars 2024 13:00 X4425, X-huset, Campus USÖ

Bayar Baban disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktor

Avhandlingens titel: Colorectal cancer and surgery - insights into insulin resistance and inflammatory markers

Opponent: Professor Ismail Gögenur, Universitetet i Köpenhamn

Digitalt deltagande: via denna länk kan du följa disputation digitalt.