Disputation: Charlotte Nilsson, Kemi

28 maj 2024 13:15 Hörsal L2, Långhuset

Charlotte Nilsson disputerar i kemi vid institutionen för naturvetenskap och teknik.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Phosphorus recovery from sewage sludge - Implications of incineration and enrichment potential of produced ashes

Opponent: Christer Forsgren, Professor emeritus, Chalmers, Polyfor AB

Åhörarlänk: klicka här för att följa disputationen