Disputation: Ingrid Witte, handikappvetenskap

06 september 2024 09:15 Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet

Ingrid Witte disputerar i handikappvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: ”A gender perspective on Supported Employment - Does gender influence access, process, and employment outcomes?”

Opponent: Jenny Hultqvist, docent, Göteborgs universitet.

Språk: Denna disputation hålls på svenska.

Digitalt deltagande: Klicka här för att följa disputationen via Zoom.