Disputation: Karin Sjödin, idrottsvetenskap

15 mars 2024 13:15 Hörsal G, Gymnastik- och idrottshuset, Örebro universitet Öppet för alla

Karin Sjödin disputerar i idrottsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Friluftsliv och naturmöten i utbildningspraktik

Opponent: Kristin Walseth, professor, Oslo Metropolitan University