Spikning: Lisa Spang, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

10 september 2024 10:00 Prismafoajén vån 2, Prismahuset

Lisa Spang spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper

Avhandlingens titel: "Perspectives on the daily life of older adults applying for a nursing home"

Tid och plats för disputation: 4 oktober kl.10:00 i Hörsal F, Forumhuset