Samhällsvetenskapligt didaktiskt nätverk 15 oktober 2024

15 oktober 2024 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Personer som demonstrerar framför en världskarta.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff.

Program

”Får vi skriva våra åsikter? – Ja, men jag kommer inte bedöma det!”
Om bedömning och bedömarkompetens i samhällskunskap.

Jennika Mattisson.jpg

Nätverksträffen leds av Jennika Mattisson, doktorand i pedagogik med inriktning samhällskunskap vid Örebro universitet.

Betyg och bedömning har under senare år fått en alltmer framskjuten plats i lärares pedagogiska arbete och nästan en tredjedel av lärares yrkesverksamma tid förknippas med bedömning. En risk med detta är att undervisning och bedömning många gånger anpassas efter betygskriterier snarare än tvärtom. Enligt tidigare forskning uppfattar dock lärare ofta betyg som ett svagt verktyg för att mäta kunskap och lärande. Den rådande bedömningskulturens snäva fokus på betygsättning ställer ökade krav på lärares förmåga att reflektera över sina bedömningar.

Under nätverksträffen diskuteras utmaningar och möjligheter med bedömning i samhällskunskap. Diskussionen tar sin utgångspunkt i en presentation av begreppen bedömningskultur och bedömarkompetens. Förhoppningen är att deltagarna genom didaktiska samtal utvecklar sitt professionella språk i bedömningsfrågor.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmälan öppnar vecka 34.

Välkommen!


Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
RUC.lararprogram@oru.se, tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender