Docenturföreläsning med Emma Nilsing Strid

24 april 2024 13:00 – 14:00 Hörsal X3, Campus USÖ eller via Zoom Öppet för alla

Bild på en inbjudan

Docenturföreläsning med Emma Nilsing Strid, nybliven docent i medicinsk vetenskap ger en docenturföreläsning med titeln " Från sjukskrivning till förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa "

Emma Nilsing Strid är fysioterapeut och medicine doktor. Emma har tidigare klinisk erfarenhet av primärvård men arbetar nu på Arbets- och miljömedicin. Hon disputerade vid Linköpings universitet med en avhandling inom försäkringsmedicin då sjukskrivningstal var höga och riktlinjer infördes. Nuvarande forskning riktar in sig på implementering av evidensbaserade interventioner vid smärttillstånd såsom whiplash-associerade nackbesvär samt förebyggande av arbetsrelaterade besvär hos hälso- och sjukvårdspersonal.
Föreläsningen ges på svenska.

Välkomna till Hörsal X3, Campus USÖ eller via Zoom