Årsstämma i Örebro universitet Holding AB

17 april 2024 13:30 – 17:00 ORU Innovation Arena, Hubben, IA 2011

Örebro universitet Holding AB (ORU Holding) kallar härmed till årsstämma onsdagen den 17 april 2024, kl. 13.30. Mötet äger rum i ORU Innovation Arena, Hubben, IA 2011.

Anmälan görs senast tisdagen den 9 april 2024 via e-post till This is an email address.