Varför behöver demokratin goda förlorare?

I en demokrati kommer man inte undan konflikter mellan olika åsikter och grupper. Demokrati är ett sätt att fatta beslut där majoriteten bestämmer. Det betyder att de som förlorar måste acceptera att de inte fick som de ville. I filmen berättar Peter Esaiasson, statsvetare vid Göteborgs universitet, om förutsättningarna för att vi ska kunna vara goda förlorare när den andra sidan vinner.

Peter Esaiasson, Göteborgs universitet