Hur ska politiker kunna få reda på vad alla olika människor tycker?

Politiker ska företräda alla människor i ett samhälle och de fattar beslut som berör alla. Men människor är olika och forskning visar att en del grupper, som unga, äldre, personer med funktionsvariationer och utrikes födda är underrepresenterade i valda församlingar. Ann-Catrin Kristianssen, statsvetare vid Örebro universitet, berättar i den här filmen om interkulturella råd som möjliggör möten mellan politiker och underrepresenterade grupper.

Ann-Catrin Kristianssen, Örebro universitet