Blir världen mer eller mindre demokratisk?

I många länder i världen är demokratin på tillbakagång och detta påverkar miljarder människor. Men det finns hopp: Över hela världen väljer allt fler människor att kämpa för sina demokratiska rättigheter. I filmen berättar Anna Lührmann, statsvetare vid Göteborgs universitet, om demokratins utveckling i ett globalt perspektiv.

Anna Lührmann, Göteborgs universitet