Vad krävs av en god samhällsmedborgare?

Carolin Zorell, statsvetare vid Örebro universitet, beskriver vad som krävs av en god samhällsmedborgare. I forskningen finns olika idéer om detta. En del tycker att det räcker med att rösta i val och hålla sig informerad för att vara en god samhällsmedborgare, andra tycker att en god samhällsmedborgare måste var mycket mer aktiv.

Carolin Zorell, Örebro universitet