Vad är jämställdhet?

Jämställdhet är viktig för demokratin eftersom all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Lenita Freidenvall, statsvetare vid Stockholms universitet, berättar i filmen att jämställdhet betyder att både kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma sina egna liv. Jämställdhet är ett pågående demokratiarbete. Viktiga verktyg att uppnå jämställdhet, t.ex. politisk representation, och den roll som staten spelar diskuteras. En viktig fråga är hur långt vi i Sverige har kommit med jämställdhet.

Lenita Freidenvall, Stockholms universitet