Vad är demokrati?

Demokrati är en viktig metod för att lösa konflikter på fredlig väg. Ludvig Beckman, statsvetare vid Stockholms universitet, berättar i filmen om vad denna metod består av och hur den används inom staten. Filmen diskuterar också att demokratin är ständigt under utveckling. En viktig fråga här är om rösträttsåldern bör sänkas till 16 år.

Ludvig Beckman, Stockholms universitet