Varför ska vi bry oss om politik?

Demokratier försvinner inte över en natt genom dramatiska händelser. De försvagas gradvis av politiska aktörer som utmanar grundläggande demokratiska värden. Ludvig Norman, statsvetare vid Stockholms universitet, berättar i filmen om hur viktigt det är att känna igen utmaningar från anti-demokratiska partier och rörelser. Därför är det viktigt att vi förstår hur demokratin fungerar och att vi bryr oss om politik.

Ludvig Norman, Stockholms universitet