Vad är demokrati och hur kan den mätas?

Under en lång period ökade antalet demokratier i världen. Men nu befinner sig världen i en period av avdemokratisering eller autokratisering. I filmen berättar Staffan Lindberg, statsvetare vid Göteborgs universitet, om vad demokrati är, olika typer av demokrati och hur han och andra forskare kan veta hur demokratins utveckling i världen ser ut.

Staffan Lindberg, Göteborgs universitet