Har matvanor något med demokrati att göra?

Jämlikhet är ett grundläggande demokratiskt värde. Forskning visar att ekonomisk och social ojämlikhet har stor betydelse för vad vi äter, och även för matrelaterad ohälsa. I den här filmen resonerar Henrik Scandersom forskar om mat ur ett gastronomiskt perspektiv om hur forskning och utbildning om mat kan bidra till ökad jämlikhet.

Henrik Scander, Örebro universitet