Är hot och hat mot folkvalda ett demokratiproblem?

På senare tid har hot och hat mot folkvalda ökat. Det kan leda till att politiker slutar sina uppdrag eller att de inte vågar säga det de skulle vilja säga. Statsvetaren Agneta Blom från Örebro universitet berättar i den här filmen om varför hot och hat mot politiker är ett demokratiproblem och hur lösningarna också finns att hitta i demokratins grundvalar.

Agneta Blom, Örebro universitet