På vilket sätt utmanar migration demokrati?

Demokrati utgår från idén om politisk jämlikhet, där alla ska ha möjlighet att påverka. Men många utrikesfödda engagerar sig inte lika mycket som infödda medborgare. Det kan vara ett problem eftersom det då finns perspektiv och åsikter som inte kommer till uttryck. Andrea Spehar, statsvetare vid Göteborgs universitet, berättar i den här filmen om orsakerna till varför utrikesfödda ibland inte deltar eller känner sig delaktiga i den svenska demokratin och vad man kan göra för att deltagandet ska öka.

Andrea Spehar, Göteborgs universitet