Är våra demokratier rustade för att möta klimatfrågan?

Klimatfrågan diskuteras ofta som vår största utmaning, men hur rustade är vårt system för att hantera klimatpolitiska frågor där politiker väljs under korta tider och måste balansera olika frågor mot varandra? Sverker Jagers och Naghmeh Nasiritousi reflekterar över utmaningarna.

Sverker Jagers, Göteborgs universitet och Naghmeh Nasiritousi, Stockholms universitet