Civilsamhället i det sociala arbetet

11 april 2024 09:00 – 12:00 Biblioteksaulan, Universitetsbiblioteket, Campus Örebro Öppet för alla

Välkommen till ett halvdagsseminarium i samarbete med Örebro universitet och Örebro Stadsmission om civilsamhällets roll inom svensk välfärd.

Program

  • 9:00-9:30: Mingel med presentation av civilsamhällesorganisationer
  • 09:30-10:00: Föreläsning av Ebba Henrekson, fil.dr. i civilsamhällesstudier vid Marie Cederschiölds högskola
  • 10:15-11:15: Erfarenheter av socialt arbete inom ramen för civilsamhället
  • 11:20-12:00: Panelsamtal under ledning av John Brauer, Örebro universitet, med: - Jessica Ekerbring (kommunalråd i Örebro kommun) - Febe Stenson (direktor Stadsmissionen i Örebro) - Ebba Henrekson

Deltagandet är avgiftsfritt.

Anmälan

Anmälan görs på denna länk.

Vid frågor, kontakta John Brauer via john.brauer@oru.se eller 019-30 21 47