Disputation: Axel Vikström, medie- och kommunikationsvetenskap

05 april 2024 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Axel Vikström disputerar i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktor

Avhandlingens titel: The Mediated Representation of the Super-Rich: Secrecy, Wealth Taxation and the Tensions of Neoliberal Capitalism

Opponent: Professor Fredrik Stienstedt, Södertörns högskola

Digitalt deltagande: Som åhörare är det möjligt att delta digitalt på disputationen via denna länk.