Disputation: Carmen Solares Canal, psykologi

22 mars 2024 09:15 Hörsal M, Musikhögskolan

Carmen Solares Canal disputerar i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen 

Avhandlingens titel: "The impact of criminal and externalizing behaviors on aging: Long-term associations with health and dementia."

Opponent: Björn Hofvander, docent, Lund universitet

Digitalt deltagande: Länk för dig som vill följa disputationen digitalt: https://oru-se.zoom.us/j/62648665768?pwd=L2doK0ZhMmVROFNvak9KRUh3SFl6QT09