Disputation: Rebecca Siponen, kriminologi

05 april 2024 09:15 Hörsal L2, Långhuset, Campus Örebro

Rebecca Siponen disputerar i kriminologi vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: ”The role of psychiatric diagnoses among youth offenders: An investigation of crime and later adverse outcomes.”

Opponent: Docent Katarina Howner, Karolinska institutet

Digitalt deltagande: Som åhörare är det möjligt att delta digitalt på disputationen via denna länk.