Informationspass om internationella möjligheter för dig som student

19 mars 2024 12:15 – 13:00 Hörsal L1, Långhuset, Campus Örebro

Internationella kontoret välkomnar dig som vill veta mer om utbytesstudier, praktik/VFU utomlands eller datainsamling utomlands till ett informationspass med efterföljande frågestund.

Vi berättar bland annat om vad som krävs för att studera utomlands, ger tips kring vår Sökportal och pratar om hur du går tillväga för att söka en utbytesplats. Vi kommer även prata om möjligheterna att söka ett Erasmus+ stipendium om du vill göra din praktik/VFU utomlands eller om du vill åka utomlands och samla in data till din uppsats. I slutet finns möjlighet att ställa frågor till internationella kontoret och dina studievägledare.