Ojämställdhet inom akademin - en seglivad historia?

08 mars 2024 12:15 – 12:45 Tidskriftshörnan, Huvudbiblioteket, Campus Örebro Öppet för alla

Texten "8 mars" illustrerad med fyra kvinnor mot lila bakgrund.

Välkommen till ett spännande samtal mellan Anne-Charlott Callerstig, forskare i genusvetenskap vid Örebro universitet och Elin Weiss, verksamhetsutvecklare för lika villkor och jämställdhet vid Örebro universitet.

Anne-Charlott Callerstig forskar om implementering av jämställdhetspolitiska målsättningar och presenterar forskning om jämställdhetsarbetet inom akademin. Vilka framgångsfaktorer och fallgropar för ett effektivt arbete finns det? Vilken forskning inom området bedrivs på Örebro universitet?

Elin Weiss berättar om den nationella undersökning om sexuella trakasserier som genomförts på Örebro universitet samt vad som görs och vad som kan göras inom området idag.