Pint of Science

15 maj 2024 18:00 – 20:00

"Pint of Science" äger rum i 25 länder över hela världen 13-14-15 maj. Forskare vid Örebro universitet är i år med för första gången

Pint of Science är dagarna då forskare från lokala universitet håller kortare populärvetenskapliga föreläsningar på pubar och barer.
Forskningsfestligheten har sitt ursprung i England - därav pubar som mötesplats - och firas i sju universitetsstäder i Sverige.
Idag onsdag är Andi Alijagic på plats för att berätta om faror med  3D printning. Monika Berg berättar om vad vi inte talar om när vi talar om den gröna omställningen.


Fritt inträde

Föreläsningarna är på engelska, det språk som gäller i samtliga deltagande länder.

https://pintofscience.se/