Spikning: David McGreevy, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

15 maj 2024 15:00 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

David McGreevy spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avhandlingens titel: EndoVascular resuscitation and Trauma Management in hemodynamic instability

Tid och plats för disputation: 2024-06-07, 09:00, Tidefeltsalen (X2501), X-huset, Campus USÖ