Spikning: Karin Sjödin, idrottsvetenskap

23 februari 2024 10:00 Prismafoajén våning 2, Prismahuset, Örebro universitet Öppet för alla

Karin Sjödin spikar sin avhandling i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avhandlingens titel: Friluftsliv och naturmöten i utbildningspraktik

Tid och plats för disputation: 2024-03-15, kl. 13.15, hörsal G, Gymnastik- och idrottshuset, Örebro universitet.