PSF i fokus: Biosfärinitiativ Hjälmarlandskapet

04 juni 2024 10:00 – 12:00 Öppet för alla

PSF i fokus välkomnar Gustav Axberg och Linnea Hagenbjörk, projektledare för samhällsbyggnadsprojekt på Örebro kommun. De presenterar förstudien om Biosfärinitiativet Hjälmarlandskapet.

Läs mer om Biosfärinitiativet: ”En plats där vi kan testa nya metoder för hållbar utveckling”

Nu är det dags att följa upp workshoppen om biosfärområdet som hölls för ett år sedan på universitetet. Sedan dess har kommunen arrangerat flera workshoppar och utifrån dessa har en förstudie tagits fram. Den presentades första gången i april.

I förstudien beskrivs sex möjliga fokusområden som både överlappar och kompletterar varandra: Ekosystem och biologisk mångfald, Mark- och vattenanvändning, Lärande och kunskapsbyggande, Livsmedelsförsörjning, Landsbygdsutveckling och Besöksnäring och friluftsliv.

Förstudien ska utvecklas till en formell ansökan till den nationella biosfärkommittén i slutet av oktober 2024. I höst bjuder Örebro kommun in till en workshop med syftet att säkerställa samförstånd om den slutgiltiga versionen av ansökan.

Initiativet har stor potential för Örebro universitet i framtida utbildnings- och forskningssammanhang och vi behöver fler engagerade medarbetare för att alla delar – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – ska finnas representerade.

PSF@ORU vill samla alla med intresse och kompetens inom förstudiens alla olika delar för att universitetet ska kunna bidra till en riktigt bra ansökan. Först och främst ska universitetet lämna in synpunkter på förstudien senast fredag 13 september. PSF@ORU kommer samla ihop alla synpunkter och lämna in till kommunen. Ta chansen och var med och bidra i diskussionen.

Vid ett positivt beslut från den nationella biosfärskommittén inleds en kandidatur från 2025. Under kandidaturen arbetar man med att samla in de uppgifter som behövs för att skriva den formella ansökan till Unesco. En kandidatur pågår vanligtvis i cirka tre år.

Om du inte redan är engagerad kan mötet i juni vara en bra startpunkt.

Personer i styrgruppen för PSF@ORU, som har medverkat med underlag till förstudien, kommer också att lyfta betydelsen av initiativet och hur universitetet kan bidra under mötet.

Mötet är digitalt - skriv gärna frågor i möteschatten under mötet.

Du får en länk till mötet när du anmäler dig. Det går bra att anmäla sig ända fram till 4 juni.

Välkomna!

Anmälningsformulär