Forskningsmiljoner ska lära robot lasta ur containrar

Forskare vid Örebro universitet har tillsammans med andra universitet och företag beviljats cirka 50 miljoner kronor från EU-kommissionen till ett fyraårigt projekt kallat RobLog. Målet är att konstruera en robot, som på egen hand bland annat klarar av att lasta ur containrar med mycket blandat innehåll. Av EU-pengarna går nära nio miljoner till Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet och forskaren Achim Lilienthal.

– Det är klart att det här är en framgång för oss på Örebro universitet och särskilt för min grupp vid AASS. Vi har nu fyra olika EU-projekt igång och det är ett tecken på att EU-kommissionen bekräftar och skriver under på den forskningsstrategi vi följt de senaste åren. Tillsammans med andra anslag handlar det här om mer än elva miljoner kronor . Det ger oss långsiktig trygghet och möjligheter att både anställa talangfulla doktorander och dessutom behålla forskare som är klara med sina avhandlingar, säger Achim Lilienthal.

Farlig arbetsmiljö

Den tilltagande globaliseringen ökar ständigt behovet att transportera varor. Nu för tiden skeppas det mesta i containrar som sedan lastas på lastbilar för vidare transport. Containrarna lastas vanligen ur för hand eftersom de en gång fylldes utan särskilt system. Lasten varierar mycket och ska nästan alltid lossas under stor tidspress. Arbetet är påfrestande, godset väger upp till 70 kilo och kan innebära stora hälsorisker, risker som inkluderar olika gifter, farliga gaser och föremål som plötsligt ramlar ned. Höga arbetskraftskostnader och farlig arbetsmiljö gör att en automatisk urlastning är synnerligen önskvärd.

De existerande systemen på det här området är begränsade, ett system som klarar att lasta ur vilka slags varor som helst kräver stor intellektuell kapacitet, ska vara flexibilitet, anpassningsbart och robust. Utmaningen för forskarna är att RobLog ska utvecklas till ett system som klarar det här. Huvudfrågan är hur man ska kunna hantera oformliga varor och därför är målet en utrustning som kan lasta ur en container med kaffesäckar. En annan riktning av arbetet siktar på att lasta ur en mängd olika, ibland okända, varor, ett scenario som påminner om att lasta ur en flyttbuss.

Fyra får heltidsarbete

I Örebro kommer minst fyra personer att arbeta heltid med det här projektet. Ytterligare fyra-fem personer kommer att vara inblandade i ledningen av det. Inriktningen här kommer att var mot att lösa olika 3D-problem. Systemet ska klara av att se tredimensionellt i en utmanande miljö med stor variation av föremål, som kan ha många olika former och där det hela tiden händer saker. Den omgivning som systemet uppfattar, ska sedan i realtid kombineras med olika modeller för hur föremål kan gripas och flyttas, hinder ska undvikas och systemet ska också klara att göra nya planer om de första inte fungerar.

Slutligen ska det finnas ett gränssnitt som är anpassat så, att en operatör kan styra flera olika system som arbetar på olika ställen samtidigt. Allt det här ska utvecklas i nära samarbete med användare inom industrin och på det sättet skapa möjligheter för en helt ny nivå av automation inom logistikkedjan.

Många inblandade i stark ansökan

Projektet beräknas pågå i fyra år med Fachhochschule Reutlingen i Tyskland som koordinator och i samarbete med, utom Örebro universitet, också Biba, ett institut för produktion och logistik i Bremen, Jacobs universitet, också det i Bremen, Universitetet i Pisa, det danska företaget Qubiqa, som tillverkar lyft- och godshanteringsanordningar och Berthold Vollers, ett distributionsföretag i Bremen.

– Jag visste att det här var en stark ansökan, men den har också krävt mycket arbete. Vid den första utvärderingen deltog ett tiotal experter från hela världen och sedan är det flera månaders förhandlande. Historiskt har min grupp varit framgångsrik i våra anslagsansökningar, vi har fått mer än 50 procent accepterade, men det är alltid en lättnad när allt är klart, säger Achim Lilienthal.

Text: Lars Westberg