Örebro universitet får fortsätta utbilda ämneslärare

Örebro universitet får fortsätta att utbilda ämneslärare inom matematik, svenska, engelska och musik. På tisdagen beslöt Högskoleverket att bevilja alla universitetets ansökningar om examinationsrätt.

I december 2010 avslog Högskoleverket många svenska lärosätens ansökningar om examinationsrätt för ämneslärare. Örebro universitet skickade i mars in en förnyad ansökan, där man ansökte om examensrätt för matematik, svenska, engelska och musik i grundskolan, samt engelska, svenska och musik i gymnasieskolan. Samtliga ansökningar har nu godkänts.

Tillfredsställande på alla punkter

Den bedömargrupp, som granskat universitetets förnyade ansökan, tillstyrker den på alla punkter. Lärarresurser, utbildningsmiljö, styrdokument, undervisning, kurslitteratur och examination är tillfredsställande.

– Det känns bra att vi fått det vi sökte och att det arbete som alla lagt ned på den nya ansökan gett resultat, säger Krister Persson, som är ordförande för Centrum för lärarutbildning (CFL) vid universitetet. Beslutet innebär att vi nu kan erbjuda en bra ämneslärarutbildning inom flera ämnen. Sammantaget så har Örebro universitet nu en bred lärarutbildning som sträcker sig från förskolan till gymnasieskolan, och där vi tillsammans med regionen kan arbeta vidare med att skapa en bra utbildning.

– För universitetet är det strategiskt viktigt att vi har utbildning i matematik, svenska, engelska och musik, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin. Det finns en gedigen kompetens hos vår personal och det känns väldigt bra att vi nu fått godkänd examensrätt på alla ansökningar.

Höstterminen 2012

Högskoleverket gav redan i vintras Örebro universitet examinationsrätt i historia, samhällskunskap och idrott för gymnasiet och grundskolan åk 7-9. De nya utbildningarna kommer att påbörjas höstterminen 2012 förutom när det gäller musik som kommer att påbörja undervisningen redan hösten 2011. De som idag läser på ämneslärarutbildningen påverkas inte av dagens beslut.