Åtta av tio nybörjarstudenter är inflyttade

I dag påbörjar cirka 3 000 nya studenter sin utbildning vid Örebro universitet. Av dem är närmare åtta av tio inflyttade från andra delar av landet. Samtidigt har antalet sökande till universitetets program nära nog fördubblats (99 procent) under de senaste fyra åren.

- I ett nationellt perspektiv visar det att våra utbildningar är efterfrågade och behövs. Vi är i allra högsta grad ett riksrekryterande universitet och det har också varit ett av våra mål, säger rektor Jens Schollin.

Sedan några år tillbaka har Örebro universitet medvetet satsat på att utveckla de professionsinriktade programmen. Det har medfört att intresset för att studera i Örebro ökat nationellt. Höstterminen 2011 var närmare åtta av tio nybörjare vid Örebro universitet inflyttade till länet. Det motsvarar 2 600 personer. Det är siffror som ser ut att stå sig även i år.

Motor för tillväxt

- Universitetet attraherar människor som söker kunskap, möjligheter och nya horisonter och bidrar till en positiv befolkningsutveckling. Studenterna är en stor resurs som kan ge aktörer och arbetsgivare i regionen stora fördelar. Men det kräver målmedvetet arbete och stor samverkan mellan politiken, näringslivet och lärosätet, säger rektor Jens Schollin.

En ny rapport från Entreprenörskapsforum som presenterades under Almedalsveckan i juli visar att lärosätena utanför storstäderna fungerar som motorer för tillväxt. Studenter flyttar till en utbildning de brinner för, forskare söker sig till spännande kollegor. En växande andel högutbildade påverkar regionens näringsliv och i takt med att fler studenter stannar kvar på utbildningsorten efter examen växer utbudet av specialiserade tjänster.

Örebro universitet kommer att fortsätta den framgångsrika satsningen på professionsinriktade program.

- Vi vill förstärka programutbudet och kommer till våren att ansöka om att få examinera civilingenjörer i datateknik och industriell ekonomi. Det kommer att öka attraktionen både för vårt universitet och vår region, säger rektor Jens Schollin.