Från Karolinska Institutet till Örebro universitet

Miles Davies är ny verksamhetschef för Grants Office vid Örebro universitet. Han kommer direkt från Enheten för forskarstöd vid Karolinska institutet, där han har varit enhetschef i sex år.
- Örebro är ett universitet som är på väg uppåt och det här känns som ett verkligt lyft för mig, säger han.

Rekryteringen av Miles Davies är enligt rektor Jens Schollin en mycket viktig del i ett omfattande strategiskt arbete för att stärka den externa finansieringen av universitetets forskning.

- Vi lägger stor kraft vid att öka den externa finansieringen av vår forskning eftersom vi vet att våra forskare håller hög kvalitet. Vi vill därför ge dem ännu bättre förutsättningar. I det arbetet är rekryteringen av Miles Davies ett viktigt steg. Han har mycket stor erfarenhet och kompetens inom forskningsfinansiering

Forskning och näringsliv

Miles Davies har en bakgrund inom både forskning och näringsliv. Han disputerade i cellbiologi vid University of Glasgow 1978 och fortsatte under de följande tre åren sin forskning om immunceller i tarmväggen vid samma universitet. 1981 började han en ny karriär som säljare av laboratorieprodukter hos Seward Laboratory, ett företag inom Unileverkoncernen.

Det ledde så småningom fram till jobbet som marknadschef för Sangtec Medical i Bromma, ett företag som då ingick i Bonnierkoncernen. Han har också hunnit med att grunda två egna företag innan han 2002 landade på dåvarande Grant’s Office vid Karolinska institutet.

Miles Davies tillträder tjänsten 1 december.

Text: Ingrid Lundegårdh