Höga betyg för Örebro universitets vårdforskning

Vårdforskningen vid Örebro universitet får höga betyg i den kartläggning som Vetenskapsrådet gjort på uppdrag av regeringen. Forskningen bedöms som internationellt erkänd och excellent och får betyget fyra på en femgradig skala.

– Mycket glädjande att vi får det här erkännandet vilket också visar att vår strategiska satsning på tvärvetenskaplig forskning inom vårdområdet är framgångsrik. Vår forskning har betydelse för människors liv och sker i nära samarbete med både vårdpersonal och patienter, säger dekan Robert Brummer vid Örebro universitet.

Vetenskapsrådets bedömning av Örebro universitet omfattar forskningsområdena Hälso- och vårdvetenskap, Arbetsterapi och sjukgymnastik, Omvårdnadsvetenskap, Folkhälsovetenskap, Handikappvetenskap, Centrum för hälsa och psykologi och Medicinsk vård. Särskilt lyfts två forskningsområden fram i rapporten.

Nationellt ledande

Inom handikappvetenskap har Örebro universitet en tydlig inriktning mot forskning om funktionshinder och handikapp, som anses som nationellt ledande. Mycket av forskningen är tillämpad forskning (att leva med handikapp) och bedrivs i nära samarbete med intressenter som till exempel patientorganisationer och leverantörer.

Det andra området är Centrum för hälsa och medicinsk psykologi (CHAMP) som bedriver forskning inom bland annat smärta, sömn, ångest och stressjukdomar.