Industrifonden söker investeringsprojekt i Örebro

Statliga Industrifonden vill öka samarbetet med företag och entreprenörer i Örebroregionen. Av den anledningen fick fondens vd, Claes de Neergaard, en rundvisning på Örebro universitet.

- Jag var inte riktigt medveten om bredden på både utbildning och forskning och hur snabbt universitetet vuxit. Det är en imponerande utveckling, som bådar gott för att forskning och innovativa idéer ska kunna kommersialiseras i framtiden, säger han.

Örebro universitets centrum för robotikforskning (AASS) är en av flera miljöer där det pågår intressanta utvecklingsarbeten som kan bli aktuella för affärsdrivande verksamhet. Projektet GasBot, en robot som upptäcker och kartlägger gasutsläpp i industriella avfallsdeponier, är ett exempel. Ett annat är utvecklingen av intelligenta robotar för hemmamiljö. Det här var något av det Industrifondens vd fick ta del av under sitt besök.

Bra början

- Jag ser att universitetet har tydliga ambitioner att bygga upp en kreativ innovationsmiljö kring sin verksamhet. Det här är visserligen bara början på en lång resa, men det jag har sett verkar mycket lovande, säger Claes de Neergaard.

Industrifonden är en stiftelse bildad av staten 1979. Den drivs affärsmässigt och erbjuder riskkapital, kompetens och nätverk till små och medelstora svenska företag med internationell tillväxtpotential. Cirka 1,5 miljarder av fondens tillgångar på 3,6 miljarder är investerade i ett 90-tal bolag i många olika branscher. Men inga investeringar har hittills gjorts i Örebroregionen.

- Vi behöver göra oss mer kända för företagare och entreprenörer i regionen samtidigt som de också måste bli mer aktiva att söka upp oss. Vi vill gärna arbeta ihop med lokala affärsänglar. Vi har tidigare gjort investeringar i Värmland (Thermia) och Västmanland (bland annat i Ramnäs Bruk) och kommer att marknadsföra oss och våra tjänster mer i Örebro län. Det jag såg under mitt besök gav mersmak, säger Claes de Neergaard.

Nybildat bolag

Anna Ragén är vd för Örebro Enterprise AB, ett nybildat bolag inom Örebro universitet med möjlighet att investera i bolag och affärsidéer som kommer från utbildning och forskning:

- Det nya bolaget innebär att vi som universitet på ett mer aktivt sätt kan bidra till att affärsidéer och forskning kommer samhället till nytta, säger hon.

Hitta entreprenörer och riskkapital är fortfarande den stora utmaningen. Därför hoppas Anna Ragén att Industrifondens besök leder till ökat intresse för de utvecklingsmöjligheter som finns på universitetet och i regionen.

- Dessutom kan vi visa att vi bygger ett system för att ta till vara och stödja innovation och entreprenörskap vilket borde öka möjligheterna för regionala affärsprojekt att locka fler finansiärer, säger Anna Ragén.