NCFF läggs ner

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF, kommer att läggas ner vid årsskiftet. NCFF har haft sin placering vid Örebro universitet och instiftades 2004 på uppdrag av den dåvarande regeringen.