Örebro universitet ny ägare till Inkubera AB

Örebro universitet blir helägare av företagsinkubatorn Inkubera. Regionförbundet Örebro säljer samtliga sina aktier till universitetets nybildade holdingbolag. Det innebär att lärosätet får en tydligare roll i att stödja regionala entreprenörer och lovande affärsidéer.

-Det här är ett sätt för oss att stärka innovationssystemet i Örebroregionen. Med tanke på Örebro universitets centrala roll är det logiskt att det är de som äger Inkubera, säger Irén Lejegren (S) regionstyrelsens ordförande.

Universitetet förvärvar Inkubera genom sitt bolag Örebro Enterprise AB, som är ett dotterbolag till holdingbolaget Örebro Universitet Holding AB. Lärosätet tar därmed över personalen och förvaltningen av verksamheten. Regionförbundet Örebro fortsätter att vara engagerade i Inkubera genom att ge verksamhetsstöd.

- Universitetets engagemang är naturligt. Som lärosäte vill vi bidra till att affärsidéer och forskning kommer samhället till nytta och där är samspelet med näringslivet mycket viktigt. Samtidigt arbetar vi målmedvetet med att bygga ett system för att ta till vara och kunna erbjuda stöd till entreprenörer med lovande affärsidéer. Universitetets ledande roll i Inkubera kommer att ge mervärde för alla, säger Jens Schollin, rektor på Örebro universitet.

Inkubera är ett bolag som i tidigt skede erbjuder affärsstödjande verksamhet för företag med höginnovativa idéer. Bolaget startade sin verksamhet år 2006 och är en del av det regionala innovationssystemet.