Vill inspirera fler att arbeta eller studera utomlands

Under nästa vecka pågår HumUS Global Week och då berättar forskare, lärare och studenter om sina erfarenheter av internationella utbyten.
– Vi arbetar med att bygga upp ett kontaktnät för att göra det lättare för såväl personal som studenter att åka utomlands för att arbeta eller studera, säger Annika Gardhorn, som är proprefekt för Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ur utbytesstudenternas blogg:

Och jag vet att jag upprepat detta ungefär tusen gånger i denna bloggen men det tåls såväl att sägas igen; får du chansen att åka som utbytesstudent; ta den! Du kommer inte att ångra dig en sekund!

Cecilia Cederstrand, student på medie- och kommunikationsprogrammet, som är utbytesstudent vid University of West Florida i Pensacola, USA.

Läs mer

– En tid utomlands gör att man får perspektiv på sin vardag, sitt liv och sina studier, säger Annika Gardhorn, som nyligen varit i Sydafrika på Rhodes University för att knyta nya kontakter.

– Vi hoppas kunna samverka med Rhodes University i Grahamstown inom bland annat ämnena medie- och kommunikationsvetenskap och pedagogik. För Örebrostudenter finns det till exempel möjligheter att jobba mer praktiskt där. I Grahamstown producerar studenter en egen tidning som heter Grocott's Mail, säger Annika Gardhorn.

Flera lärare och studenter har varit utomlands de senaste åren men det har minskat i antal från tidigare cirka 35–40 studenter per termin till 12 utresande i höst. Annika Gardhorn vill göra det lättare för att så många som möjligt ska utnyttja möjligheten att studera utomlands. Hon har till exempel nominerat kollegan Åsa Jernudd, lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, för ett stipendium från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, för att arbeta i Singapore.

Tänka nytt och utvecklas

– I Singapore fick jag chansen att tänka nytt och utveckla mina undervisningsmetoder, säger Åsa Jernudd, som under fem månader hösten 2011 arbetade på Nanyang Technological University.

Åsa Jernudd var anställd som gästlärare och fick ensamt ansvar för en grundkurs. Skillnaderna i upplägg var ganska stora från det hon var van vid i Örebro. I Singapore löper kurserna parallellt över hela terminerna och lärarna ansvarar för hela processen. Det ingår till exempel att arbeta som tentavakt. Studenternas arbete bedöms kontinuerligt och betygssätts med en niogradig betygsskala men den största skillnaden är att studenterna inte har chansen att göra om sluttentan – de måste klara den vid första försöket.

– Man får perspektiv både på det som är positivt och det som är negativt här hemma. Den starka svenska fikatraditionen tillhör det positiva. Att vi samlas och fikar och äter lunch tillsammans är bra både för stämningen men också för att kunna informera varandra om stort och smått. De här regelbundna informella mötena fanns inte på NTU.

Stora skillnader

– Men det är rätt anmärkningsvärt hur stora skillnaderna är inom internationalisering. På Wee Kim Wee School of Communication and Information, som jag tillhörde, åker 50 procent av grundstudenterna på utbyten utomlands under minst en termin. Det tycker vi är mycket, med tanke på att mindre än 1 procent av våra studenter åker på utbyten. Men det är de inte nöjda med! Målet är att få iväg 70 procent, säger Åsa Jernudd.

Åsa Jernudd hoppas att Örebrostudenter kommer att utnyttja det nya studentutbytesavtal med NTUs College of Humanities and Social Sciences, som kommer att vara färdigt under nästa vecka, och som ger studenter möjligheten att söka till NTU under kommande läsår. Medie-, journalistik-, konst- och designutbildningar och traditionella kurser inom samhällsvetenskap och humaniora ingår. Hon hoppas också att hennes kollegor kommer att ta chansen att arbeta utomlands.

– Jag gör saker annorlunda nu. Det är små saker i vardagen som blivit vanor. Jag har till exempel kortare undervisningspass och mer variation i mina föreläsningar. Om fler lärare åker utomlands kanske det kan medföra större förändringar och mer kreativitet, säger Åsa Jernudd.

MFS-stipendium från SIDA

Näst på tur bland lärarna är Louise Berglund, forskare i historia, som ska arbeta i Hong Kong under hösten. Hon kommer att vara med och berätta om hur hon fick sitt stipendium, sitt första besök i Hong Kong, som skett under våren, och sina förväntningar inför hösten under HumUS Global Week.

Bland studenterna, som berättar om sina resor, finns Peder Bergenwall, som fick ett Minor Field Studies-stipendium från SIDA och som tack vare kontakter mellan Makerere University i Kampala i Uganda och Örebro universitet fick chansen att undersöka hur landets "video halls", Ugandas motsvarighet till våra biografer, används och hur de skulle kunna utnyttjas för att utveckla filmproduktionen i landet.

– Poängen med MFS-programmet är att det är nyttigt att byta perspektiv och det möjliggör ett kunskapsutbyte mellan olika delar av världen. Den, som beviljats MFS-stipendium, får under åtta veckor studera frågor som har betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling, säger Peder Bergenwall

– Vi hoppas att genom att under en vecka lägga fokus på internationalisering kan vi inspirera fler lärare och studenter att vidga vyerna och dra nytta av de nätverk vi arbetar med att bygga upp, säger Annika Gardhorn.

Text: Linda Harradine